RSS

Runet

RUNET

 

 

 

Software norské firmy RUNET je v současnosti v naší nabídce představován čtyřmi programy:

BETONexpress

pro navrhování betonových konstrukcí podle Eurokódu 2.

 

 

WOODexpress

pro navrhování dřevěných konstrukcí podle Eurokódu 5.

 

 

 

FEDRA

pro navrhování zděných konstrukcí podle Eurokódu 6.

 

 

FRAME2Dexpress

pro statickou a dynamickou analýzu dvourozměrných prutových konstrukcí.

FRAME2Dexpress

 

 

Pro podrobné informace o programech RUNET, včetně DEMO / LITE verzí k volnému stažení přejděte na stránky www.eurokod.cz.