RSS

Projektování a poradenství

Mosty a inženýrské konstrukceStavba mostu 01

       • Vypracování projektové dokumentace všech stupňů pro novostavby i rekonstrukce:
        • Mostů a lávek pro pěší ze železobetonu a předpjatého betonu, ocelových, dřevěných a kamenných.
        • Opěrných zdí a dalších inženýrských konstrukcí.
       • Provádění autorského dozoru při výstavbě mostů a inženýrských konstrukcí.
       • Poskytování poradenských služeb investorům a zhotovitelům staveb.

Pozemní stavitelstvíZkouška SDK

        • Poradenství a projektování v oblasti interiérových montovaných systémů např. sádrokartonových a sádrovláknitých systémů, montovaných a přestavitelných příček, minerálních podhledů, revizních dvířek apod.:
         • Předběžné návrhy, výběr a hodnocení vhodných systémů pro investora nebo architekta.
         • Spolupráce a zhotovení dílčích částí dokumentace pro interiérové montované systémy včetně posouzení z hlediska stavební fyziky (tepelná ochrana, ochrana proti hluku) a požární bezpečnosti.
         • Autorský a stavební dozor.
        • Poradenství pro realizační montážní firmy v komplikovaných a atypických projektech.
        • Zajišťování certifikace a protokolů o klasifikaci požární odolnosti výrobků a systémů – komplexní služba pro výrobce, dovozce a zhotovitele v oblasti interiérových montovaných systémů. Od zpracování vstupních podkladů po vydání příslušného dokumentu oprávněnou autorizovanou osobou.