RSS

Úvod

Firma Ing. Ladislav Dvořák – ALDIS-projekt zahájila svoji činnost v roce 2000. Zakladatel Ing. Ladislav Dvořák v její činnosti navázal na svoji předchozí praxi, kdy od roku 1987 v pozici projektanta, později hlavního projektanta pracoval na řadě projektů v oblasti statiky konstrukcí a mostů od studií až po realizační dokumentaci. Linie projektování a poradenství zůstává nadále jednou z hlavních oblastí činnosti firmy. Více o projektování…
Později bylo portfolio služeb rozšiřováno v souvislosti s dalšími nabytými zkušenostmi a kompetencemi stálého okruhu spolupracovníků firmy o poradenské činnosti:
Poradenství v technických a ekonomických oblastech ve stavebnictví zahrnuje např. dlouhodobou spolupráci s řadou významných výrobců a dovozců montovaných interiérových systémů (sádrokartonové a sádrovláknité systémy, montované příčky, revizní dvířka, montované podhledy a minerální izolace). Pro tyto společnosti byly v uplynulých letech zpracovány různé projekty technicko-obchodního typu – aplikační příručky, návody k montáži a projektování, technická data systémů, zajištění certifikace a požární klasifikace včetně návrhu a zajištění potřebných zkoušek a spolupráce s příslušnými AO. Součástí aktivit bylo také poradenství v oblasti uvedených systémů pro investory, architekty a realizační firmy, včetně návrhu, projednání a projektů atypických a složitých řešení a detailů. Komplexní povaha těchto prací zahrnující statiku, stavební fyziku (tepelná ochrana a ochrana proti hluku) a požární bezpečnost a zvláště koordinaci všech uvedených aspektů poskytla cenné zkušenosti pro další činnost.  Na rozdíl od řady úzce specializovaných expertů využíváme výhod průniku znalostí a zkušeností vysokoškolsky vzdělaných ekonomů, inženýrů s praxí reálného řízení developerských projektů a projektantů se zázemím technických znalostí stavebních konstrukcí, materiálů, technologií a procesů. Tak můžeme poskytnout výstupy, které kromě využívání správných teoretických metod respektují reálné podmínky stavebních projektů od předinvestičních rozhodování po dílčí nákladové analýzy a optimalizace při realizaci. Více o poradenství…
Třetí významnou oblastí činnosti je distribuce profesionálních programů pro projektování staveb včetně jejich lokalizace:
Na základě pečlivého výběru a vyhodnocení, byly vytipovány nejzajímavější softwarové aplikace z oblasti projektování staveb, vyvíjené významnými evropskými softwarovými společnostmi. Po navázání kontaktů s jejich vývojáři, jsou programy, u kterých je největší potenciál uplatnění na trhu ČR a SR, lokalizovány do českého jazyka a ALDIS-projekt převzal jejich distribuci pro ČR a SR. Naše pojetí lokalizace znamená nejen prostý překlad uživatelského rozhraní a všech výstupů, ale i pečlivou terminologickou korekturu a zapracování příslušných ustanovení předpisů a norem ČSN/STN a ČSN/STN EN v platném znění. Uživatel dostává programy plně přizpůsobené platným pravidlům a zvyklostem v ČR a SR. Věříme, že odborníci, kteří se zabývají problematikou navrhování a posuzování staveb ocení uživatelskou přívětivost, univerzálnost a zaměření na projekční praxi nabízených produktů. Více o software…